Redna letna skupščina ZHNTS

Datum: 28. 5. 2021

 

Na osnovi 21. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije in sklepa iz 2. točke dnevnega seje Upravnega odbora ZHNTS sklicujem:

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 2019-2020

 

V sredo, 16. junija 2021 ob 17:00 v Športnem centru v Predanovcih.

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Pozdrav predsednika, ugotovitev navzočnosti in branje dnevnega reda,
 2. Izvolitev delovnega upravnega odbora (DUO) – predsednik in dva člana DUO,
 3. Določitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overitelja
 4. Zapisnik seje volilne skupščine 2020,
 5. Poročila:
 • Poročilo o delu ZHNTS v letu 2019 in 2020,
 • Poročilo nadzornega odbora,
 1. Disciplinska komisija ZHNTS,
 2. Program dela 2021 in Finančni načrt za leto 2021,
 3. Financiranje stroškov za sodnike (predlog nadzornega odbora),
 4. Pobude in predlogi,

 

 

 

Sanja Zelko

predsednica ZHNTS

Vabljeni:

 • predstavniki klubov
 • člani upravnega odbora
 • člani komisij

 5-Pooblastilo članov ZHNTS