Redna letna skupščina ZHNTS

Datum: 28. 5. 2021

 

Na osnovi 21. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije in sklepa iz 2. točke dnevnega seje Upravnega odbora ZHNTS sklicujem:

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 2019-2020

 

V sredo, 16. junija 2021 ob 17:00 v Športnem centru v Predanovcih.

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Pozdrav predsednika, ugotovitev navzočnosti in branje dnevnega reda,
 2. Izvolitev delovnega upravnega odbora (DUO) – predsednik in dva člana DUO,
 3. Določitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overitelja
 4. Zapisnik seje volilne skupščine 2020,
 5. Poročila:
 • Poročilo o delu ZHNTS v letu 2019 in 2020,
 • Poročilo nadzornega odbora,
 1. Disciplinska komisija ZHNTS,
 2. Program dela 2021 in Finančni načrt za leto 2021,
 3. Financiranje stroškov za sodnike (predlog nadzornega odbora),
 4. Pobude in predlogi,

 

 

 

Sanja Zelko

predsednica ZHNTS

Vabljeni:

 • predstavniki klubov
 • člani upravnega odbora
 • člani komisij

 5-Pooblastilo članov ZHNTS

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV ŠPORTNO TRENIRANJE – HOKEJ NA TRAVI, HOKEJ V DVORANI – 1.STOPNJA

USPOSABLJANJE ZA NAZIV ŠPORTNO TRENIRANJE – HOKEJ NA TRAVI, HOKEJ V DVORANI – 1.STOPNJA.
 
Objavljamo razpis za usposabljanje za naziv športno treniranje za leto 2021. 
 

TERMINI IZVEDBE: 21.06.2020 – 01.10.2020

VODJA: MITJA DIŠIČ, MAG. KINEZIOLOGIJE

UDELEŽENCI: Na dogodek bo sprejetih 15 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 7 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

• Polnoletnost.

• Končana najmanj srednja poklicna šola.

PRIJAVE: Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko elektronske pošte na info@zhnts.si.

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 20. 05. 2021

Obvezne vsebine udeleženci opravijo virtualno pri Fakulteti za šport UL, medtem ko posebne vsebine izvaja ZHNTS.

Zavihtimo palice!

Zveza za hokej na travi Slovenije z željo po razvoju hokeja v naši skupnosti združuje moči s HK Lipovci in HK Triglav Predanovci ter tako predstavlja nov program Zavihtimo palice. Program bo v naslednjih letih vodil Andrej Grah, ki bo mentoriral in motiviral mlajše generacije trenerjev.
Na začetku se bomo posvetili aktivnostim za okrepitev delovanja obstoječih klubov, ki so se želeli vključiti v program. Andrej bo pričel z razvojnim mentorskim programov, v katerega bo vključil ključno osebje in mlade trenerje iz posameznega kluba. V drugi fazi pa se bodo aktivnosti preusmerile v razvoj športa na lokacijah, kjer hokej še ni prisoten.
Partnerji v projektu si želijo postaviti realne cilje ter jih s pomočjo Andreja, ki črpa znanje z vključevanjem v projekte Evropske hokejske zveze, tudi doseči oziroma preseči.
Stremimo k temu, da približamo hokej otrokom in mladini ter razširimo našo hokejsko skupnost.