Vabilo na volilno skupščino v organe ZHNTS

Mladinska ulica 3

9000 Murska Sobota

T: + 386 70 691 040

E: info@zhnts.si

W:www.zhnts.si

 

Datum: 7. 1. 2020

 

Na osnovi 21. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije in sklepa iz 1. točke 2. korespondenčne seje  Upravnega odbora ZHNTS sklicujem:

 

VOLILNO SKUPŠČINO ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 2020

 

V soboto, 8. februarja 2020 ob 11:00 v zastekljenem kozolcu v Panonski vasi

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Pozdrav podpredsednika, ugotovitev navzočnosti in branje dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega upravnega odbora (DUO) – predsednik in dva člana DUO
 3. Določitev verifikacijske in volilne komisije ter zapisnikarja
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razrešitev predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in drugih članov UO
 6. Pregled evidentiranih kandidatov za predsednika ZHNTS
 7. Potrditev dokončnega predloga kandidatne liste za člane vseh voljenih organov ZHNTS
 8. Volitve predsednika
 9. Volitve članov upravnega odbora

 

 

Sanja Zelko

predsednica ZHNTS

VABLJENI:

 • zastopniki klubov
 • člani nadzornega odbora
 • člani UO
 • člani komisij

 

Če redna skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem trideset (30) minut kasneje, vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj četrtina (1/4) delegatov