Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport

Z veseljem sporočamo, da je Zveza za hokej na travi Slovenije postala del projekta »Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport«, ki ga bomo izvajali letošnjo pomlad in poletje. ZHNTS kot članica Evropske in Svetovne hokejske zveze izvaja tudi razvojne projekte, ki sovpadajo s Strategijo dolgožive družbe.

V Pomurju se starejši redkeje ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, kar ima negativen učinek na njivo zdravje in socialno življenje. Pri ZHNTS si zato prizadevamo okrepiti vpetost starejše generacije v aktivnosti in jih spodbuditi k udejstvovanju ne glede na predznanje, spol, starost. Z aktivnostmi v obliki športnih dogodkov za vse generacije in veteranskimi turnirji želimo razviti program dela s starejšimi.

Z razvojem nove storitve medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na starejših, želimo podaljšati in okrepiti udejstvovanje v športno-rekreacijskih dejavnostih in s tem povečati kakovost življenja udeležencem. Opažamo da tudi igralci po zaključku športne oz. tekmovalne kariere večinoma prenehajo s športno aktivnostjo. Na dogajanje pripeljejo svoje otroke in kasneje vnuke, sami pa ostanejo kot gledalci in se postopoma iz športa izključijo, saj za njih ni primernih storitev.

V sklopu projekta bomo izvedli brezplačne športne dogodke, kot so turnirji za veterane, delavnice, izvedba medgeneracijskega festivala in druge dogodke. Z medijskim partnerjem TV Idea, bomo izvedli tudi promocijsko kampanjo na regionalni ravni, ter izdelali kakovostno avdio-vizualno gradivo in promocijske materiale.

Naši glavni cilji so:

  1. Vzpostaviti novo športno-rekreacijsko in družabno storitev ter jo do 31. 8. 2023 tudi testno preizkusiti in ustrezno promovirati skozi medijsko kampanjo
  2. Vzpostaviti novo skupino za vadbo starejših na ravni Zveze, ter dolgoročno razvijati program dela s starejšimi v športu
  3. Vzpostaviti in preizkusiti model medgeneracijskega sodelovanja z izvedbo festivala za otroke in starejše ter tako preprečevati socialno izključenost starejših ter vzdrževati njihovo telesno in duševno zdravje

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki prihajajo iz pomurske regije in se želijo športno in družbeno udejstvovati ter krepiti vezi. Z vidika dolgožive družbe je tako pomembno, da vzpostavimo spodbudno okolje skozi športno aktivnost in medgeneracijsko sodelovanje.

  

Storitev je sofinancirana v okviru finančne spodbude za čezsektorsko reševanje izzivov preko Regionalnega stičišča NVO Pomurja oz. iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij.