Razpis volitev v organe ZHNTS

Datum: 16. 11. 2023

 

 

 

ZADEVA: RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE ORGANOV ZHNTS

Spoštovani!

 

Na podlagi sklepa UO odbora razpisujem volitve za člane organov ZHNTS. Z današnjim dnem začne teči (60) dnevni rok do izteka mandata dosedanjemu predsedniku, podpredsedniku, generalnemu sekretarju in članom upravnega odbora.

Po 16. členu statuta ZHNTS je dolžnost članov, da predlagajo člane organov ZHNTS. Z današnjim dnem začne teči (30) dnevni rok, ko morate člani ZHNTS evidentirati člane za sestavo organov ZHNTS in jih skupaj z njihovim soglasjem posredovati ZHNTS.

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem,

 

Sanja Zelko

Predsednica  ZHNTS

 

Na osnovi 22. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije in sklepa iz izredne seje Upravnega odbora z dne 16. 11. 2023 sklicujem:

REDNO SEJO SKUPŠČINE ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 2024

V soboto, 5. januarja, ob 17. uri  v prostorih

Zveze za hokej na travi Slovenije v Murski Soboti

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav podpredsednika, ugotovitev navzočnosti in branje dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega upravnega odbora (DUO) – predsednik in dva člana DUO
 3. Določitev verifikacijske in volilne komisije ter zapisnikarja
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razrešitev predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in drugih članov UO
 6. Pregled evidentiranih kandidatov za predsednika ZHNTS
 7. Potrditev dokončnega predloga kandidatne liste za člane vseh voljenih organov ZHNTS
 8. Volitve predsednika
 9. Volitve članov upravnega odbora

                                                                                                          Sanja Zelko

                                                                                                predsednica ZHNTS

VABLJENI:

 • zastopniki klubov
 • člani nadzornega odbora
 • člani UO
 • člani komisij

 

Če izredna skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem trideset (30) minut kasneje, vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj četrtina (1/4) delegatov članov skupščine. V tem primeru lahko skupščina sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.4-Vabilo na redno skupščino ZHNTS 5.1.2024 3-Razpis volitev za redno volilno skupščino 2024 1-sklep UO o REDNI VOLILNI SKUPŠČINI 2024

Nov predsednik zveze EuroHockey

Marijke Fleuren se poslavlja po dvanajstih letih predsedovanja EuroHockeya. je Marcos Hofmann je bil po Na glasovanju na 35. generalni skupščini organizacije je bil izvoljen nov predsednik. To je postal Marcos Hoffman, ki prihaja iz španskega kluba Junior FC v Sant Cugutu.

Gospod Hofmann je tako postal šesti predsednik zveze. V čustvenem govoru je spregovoril o moči hokejske družine in o tem, kako veliko pomeni prevzeti vlogo pomoči pri usmerjanju EuroHockeya.

»Hvaležen sem za podporo in ponižen zaradi izziva, ki je pred mano, da vodim EuroHockey, veliko hišo evropskega hokeja, kjer nihče ne ostane zadaj in se mora vsak počutiti, kot da je njegov dom,« je omenil v govoru.

Hoffman je bil julija, v času kampanje tudi pri nas. Ogledal si je našo zvezo in spregovorili smo o potrebah slovenske zveze ter možnostih za nadaljnji razvoj hokeja na travi v Sloveniji.

Na seji je skupščina odhajajoči Marijke Fleuren še podelila naziv častne doživljenjske predsednice. Prejela je tudi nagrado FIH Excellence Award in bo predlagana za nagrado Mednarodnega olimpijskega komiteja za enakost spolov, raznolikost in vključenost.

Drugi, ki so prejeli častne nazive, so bili še Simon Mason, Mika Rihtila in Sabine Zampetti, katerih čas v upravnem odboru se je končal po neverjetnih storitvah organizaciji.

Na seji so izvolili tudi nekaj novih članov upravnega odbora. Belgijec Levi van Havere bo prevzel vlogo blagajnika, upravnemu odboru pa se bodo pridružili Cathelijne Rockall (z Nizozemske in s podporo Francije), Magdalena Nazaret (Poljska), Bruno Santos (Portugalska) in Christos Sideridis (Grčija).

Urice športa in zabave

Zveza za hokej na travi Slovenije letošnjo pomlad in poletje izvaja aktivnosti v sklopu projekta »Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport«.

Prva aktivnost je potekala v soboto, 10. junija. Mladi in stari so se zbrali ob 9. uri v Športnem centru Lipovci, kjer so skupaj igrali hokej na travi. V skupini so bili tako otroci, kot njihovi starši in stari starši. Starejši so od trenerja dobili kratek uvod v hokej na travi z osnovami igre in izvedli vaje za ogrevanje. Sledilo je igranje hokeja na travi z otroki, ki šport trenirajo. Vsi udeleženci so se med zabavno igro sprostili in zabavali, ter izrazili željo, da bi tovrstna srečanja še ponovili. Čez poletje načrtujemo še več tovrstnih aktivnosti. Ob ponedeljkih bodo potekale tovrstne enourne aktivnosti tudi v Moravskih Toplicah.

Namen celotnega projekta je spodbuditi starejše, da so športno aktivni. Predvsem v Pomurju se starejši redkeje ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, kar ima negativen učinek na njivo zdravje in socialno življenje. Zato želimo okrepiti vpetost starejše generacije v aktivnosti in jih spodbuditi k udejstvovanju ne glede na predznanje, spol, starost. Z aktivnostmi v obliki športnih dogodkov za vse generacije in veteranskimi turnirji želimo razviti program dela s starejšimi.

V sklopu projekta bomo izvedli brezplačne športne dogodke, kot so turnirji za veterane, delavnice, izvedba medgeneracijskega festivala in druge dogodke. Z medijskim partnerjem TV Idea, bomo izvedli tudi promocijsko kampanjo na regionalni ravni, ter izdelali kakovostno avdio-vizualno gradivo in promocijske materiale.

Glavni cilji so vzpostaviti novo športno-rekreacijsko in družabno storitev, vzpostaviti novo skupino za vadbo starejših na ravni Zveze, ter dolgoročno razvijati program dela s starejšimi v športu ter izvedbo festivala za otroke in starejše ter tako preprečevati socialno izključenost starejših ter vzdrževati njihovo telesno in duševno zdravje.

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki prihajajo iz pomurske regije in se želijo športno in družbeno udejstvovati ter krepiti vezi. Z vidika dolgožive družbe je tako pomembno, da vzpostavimo spodbudno okolje skozi športno aktivnost in medgeneracijsko sodelovanje.

Če tudi vi želite razmigati telo in ob dobri družbi nahraniti svojo dušo, vabljeni vsak ponedeljek ob lepem vremenu, ob 18:30 v Športni park Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Vabljeni udeleženci vseh starosti, predznanje hokeja ni pogoj. Za dodatna vprašanja pišite na info@zhnts.si

Projekt se izvaja v okviru finančne spodbude za čezsektorsko reševanje izzivov dolgožive družbe v Pomurju preko Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja, ki je financirano iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij (Ministrstvo za javno upravo).

 

Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport

Z veseljem sporočamo, da je Zveza za hokej na travi Slovenije postala del projekta »Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport«, ki ga bomo izvajali letošnjo pomlad in poletje. ZHNTS kot članica Evropske in Svetovne hokejske zveze izvaja tudi razvojne projekte, ki sovpadajo s Strategijo dolgožive družbe.

V Pomurju se starejši redkeje ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, kar ima negativen učinek na njivo zdravje in socialno življenje. Pri ZHNTS si zato prizadevamo okrepiti vpetost starejše generacije v aktivnosti in jih spodbuditi k udejstvovanju ne glede na predznanje, spol, starost. Z aktivnostmi v obliki športnih dogodkov za vse generacije in veteranskimi turnirji želimo razviti program dela s starejšimi.

Z razvojem nove storitve medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na starejših, želimo podaljšati in okrepiti udejstvovanje v športno-rekreacijskih dejavnostih in s tem povečati kakovost življenja udeležencem. Opažamo da tudi igralci po zaključku športne oz. tekmovalne kariere večinoma prenehajo s športno aktivnostjo. Na dogajanje pripeljejo svoje otroke in kasneje vnuke, sami pa ostanejo kot gledalci in se postopoma iz športa izključijo, saj za njih ni primernih storitev.

V sklopu projekta bomo izvedli brezplačne športne dogodke, kot so turnirji za veterane, delavnice, izvedba medgeneracijskega festivala in druge dogodke. Z medijskim partnerjem TV Idea, bomo izvedli tudi promocijsko kampanjo na regionalni ravni, ter izdelali kakovostno avdio-vizualno gradivo in promocijske materiale.

Naši glavni cilji so:

 1. Vzpostaviti novo športno-rekreacijsko in družabno storitev ter jo do 31. 8. 2023 tudi testno preizkusiti in ustrezno promovirati skozi medijsko kampanjo
 2. Vzpostaviti novo skupino za vadbo starejših na ravni Zveze, ter dolgoročno razvijati program dela s starejšimi v športu
 3. Vzpostaviti in preizkusiti model medgeneracijskega sodelovanja z izvedbo festivala za otroke in starejše ter tako preprečevati socialno izključenost starejših ter vzdrževati njihovo telesno in duševno zdravje

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki prihajajo iz pomurske regije in se želijo športno in družbeno udejstvovati ter krepiti vezi. Z vidika dolgožive družbe je tako pomembno, da vzpostavimo spodbudno okolje skozi športno aktivnost in medgeneracijsko sodelovanje.

  

Storitev je sofinancirana v okviru finančne spodbude za čezsektorsko reševanje izzivov preko Regionalnega stičišča NVO Pomurja oz. iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij.

 

Usposabljanje za športnega trenerja – hokej na travi 1. stopnja

ZHTNS razpisuje tečaj za usposabljanje za naziv športno treniranje – hokej na travi in hokej v dvorani – 1. stopnja. Tečaj bo potekal od 6. 6. do 31. 7. 2023 v Murski Soboti pod vodstvom Mitje Dišiča, mag. kineziologije.

Na dogodek bo sprejetih 15 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bodo prijavljeni najmanj trije kandidati.

Vsi kandidati morajo biti polnoletni in imeti končano najmanj srednjo poklicno šolo. Kandidati morajo do navedenega roka poslati kopijo osebnega dokumenta in kopija spričevala zadnje dosežene stopnje izobrazbe.

Tečaj ima dva dela; praktičnega in teoretičnega. Teoretičen del se opravlja preko Fakultete za šport UL. Kotizacija za splošni del je 90-120 evrov, kotizacija za hokejski del pa 50 evrov.

Prijave za obvezne vsebine se uredijo neposredno na Fakulteti za šport po priloženih navodilih. Izpolnjeno prijavnico in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddajte preko elektronske pošte na info@zhnts.si. Rok prijave je 2. 6. 2023.

Prijavnico, urnik in podrobna navodila najdete spodaj.

Razpis usposabljanje trenerji 2023

Urnik tečaja obveznih vsebin 1. stopnja_junij 2023

Prijavnica na tečaj ZHNTS

 

Vabilo na redno letno skupščino

Spoštovani,

Vabimo vas na redno letno skupščino ZHNTS, ki jo bomo združili z izredno volilno skupščino, kjer bomo nadomestili člane Upravnega odbora.
Skupščina bo v ponedeljek, 17. 4. 2023, ob 17. uri na sedežu Zveze.

Partnerji EuroHockey Institute se osredotočajo na globalni vpliv razvoja

Projektne partnerje EuroHockey Institute je v Lozani nedavno gostila Mednarodna hokejska zveza (FIH) s poudarkom na tem, kako najbolje podpreti globalni vpliv na razvoj hokeja.

To je vključevalo partnersko delo med EuroHockey Institute in Akademijo FIH, ki je služilo vsem hokejskim nacionalnim zvezam. Del zajetega dela je vključeval pogled na evropski kvalifikacijski okvir, ki sta ga predstavila Nathan Kipp in KNHB (nizozemski hokej). Skupaj s predstavniki belgijske, slovenske, švicarske in nemške hokejske zveze so pojasnili korake za zagotovitev, da se lahko spremljajo rezultati učenja v vseh državah; to bo uvedeno skupaj med vsemi partnerji sredi leta 2023.

Drugi delovni skupini so se pridružili vodje komunikacij FIH in EHF s poudarkom na ustanovitvi EuroHockey Institute avgusta 2023. To se bo zgodilo na generalni skupščini EuroHockey v Mönchengladbachu v Nemčiji pred prvimi dnevi prvenstva EuroHockey Championships.

Tom Pedersen Smith (vodja nacionalnih zvez, EHF) se je zahvalil kolegoma FIH Andreju Oliveiri, Miku Joycu in Nicholasu Maingotu za njihov čas in prispevek: »Vedno je pozitivno, da se obkrožiš z ljudmi,
ki želijo razvijati hokej. Veselim se našega naslednjega srečanja v Antwerpnu, ki ga januarja gosti belgijska hokejska zveza.«
Skupina je imela tudi čas za obisk olimpijskega muzeja, kjer je bila navdihnjena z etosom rasti olimpijskih vrednot in duha. Karine Ven, članica upravnega odbora švicarskega hokeja, je o srečanju povedala: »V čast mi je bilo gostiti ta naslednji korak v vznemirljivem procesu ustanavljanja Eurohockey Institute, ki združuje navdušene in motivirane partnerje v Domu hokeja, v olimpijski prestolnici. .”

O projektu EuroHockey Institute:
Poslanstvo EuroHockey Institute je zagotoviti izobraževanje svetovnega razreda za podporo nacionalne rasti. Sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije. Za več informacij obiščite https://eurohockey.org/european-institute-for-hockey/ EuroHockey Institute bo uradno zaživel na generalni skupščini EuroHockey avgusta 2023 v Mönchengladbachu.

Partnerji EHF Inštituta so:
 EUROPEAN HOCKEY FEDERATION – Evropska hokejska zveza kot koordinator projekta
 ASSOCIATION ROYALE BELGE DE HOCKEY – Belgijska hokejska zveza
 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY – Francoska hokejska zveza

 COPENHAGEN UNIVERSITY – Univerza v Copenhagnu
 STICHTING ORANGE SPORTS FORUM
 ROYAL DUTCH HOCKEY FEDERATION – Kraljeva nizozemska hokejska zveza
 DEUTSCHE HOCKEY BUND – Nemška hokejska zveza
 HOCKEY MAGIC
 SLOVENIAN HOCKEY FEDERATION – Zveza za hokej na travi Slovenije
 SWISS HOCKEY FEDERATION – Švicarska hokejska zveza

Z novo aplikacijo do lažjega vodenja državne lige v hokeju na travi in hokeju v dvorani

Zveza za hokej na travi Slovenije je dolga leta vodila državno prvenstvo preko tabel v Excelu, kar je pomenilo ogromno ročnega dela ter posledično pojavljanja napak.

V okviru projekta, ki je bil sofinanciran s strani Fundacije za šport, je zunanji izvajalec za nas razvil aplikacijo, ki nudi podporo za celostno vodenje državnih prvenstev in turnirjev. Aplikacija omogoča vodenje rezultatov, sprotnih lestvic, strelcev, statistike, evidence športnikov in dogodkov ter izdelavo arhivskih podatkov.

Aplikacija bo v prihodnosti omogočala tudi vnos in vodenje zapisnika tekme s strani delegatov v realnem času, tako bo možno rezultate v živo spremljati preko spleta, kar bo povečalo zanimanje za ligo in omogočilo interakcijo s širšo javnostjo.

 

Poletni hokej kamp za otroke

Hokejski klub Moravske Toplice letos organizira že 16. hokejski kamp za otroke. Termina sta 3.-5. julij in 23.-26. avgust 2022. Prijavite se lahko na info@hkmtoplice.si ali telefonsko številko: 041-610-745.

Evropsko prvenstvo Challenge I in Challenge II

V ponedeljek, 6. junija, so se v četrti tekmi evropskega hokejskega pokala Challenge I, pomerili naši slovenski prvaki Lipovci z ekipo Whitechurch iz Walesa. Tekma je potekala v danskem Kopenhagnu, zmaga je odločala o obstanku v I. skupini. Po tesni tekmi, so Valižani premagali Lipovce s 3:2. Zadetka za Lipovce sta dosegla Robi Mesarič in Uroš Stanko.
Več sreče so imeli slovenski predstavniki v skupini Challenge 2. Prvi dan tekmovanja v Gibraltarju, so naši Triglav Predanovci premagali švedski Roslagens s 3:1 in si s tem zagotovili obstanek v skupini. Čestitamo!