Urice športa in zabave

Zveza za hokej na travi Slovenije letošnjo pomlad in poletje izvaja aktivnosti v sklopu projekta »Krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povečanje kakovosti življenja starejših skozi šport«.

Prva aktivnost je potekala v soboto, 10. junija. Mladi in stari so se zbrali ob 9. uri v Športnem centru Lipovci, kjer so skupaj igrali hokej na travi. V skupini so bili tako otroci, kot njihovi starši in stari starši. Starejši so od trenerja dobili kratek uvod v hokej na travi z osnovami igre in izvedli vaje za ogrevanje. Sledilo je igranje hokeja na travi z otroki, ki šport trenirajo. Vsi udeleženci so se med zabavno igro sprostili in zabavali, ter izrazili željo, da bi tovrstna srečanja še ponovili. Čez poletje načrtujemo še več tovrstnih aktivnosti. Ob ponedeljkih bodo potekale tovrstne enourne aktivnosti tudi v Moravskih Toplicah.

Namen celotnega projekta je spodbuditi starejše, da so športno aktivni. Predvsem v Pomurju se starejši redkeje ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, kar ima negativen učinek na njivo zdravje in socialno življenje. Zato želimo okrepiti vpetost starejše generacije v aktivnosti in jih spodbuditi k udejstvovanju ne glede na predznanje, spol, starost. Z aktivnostmi v obliki športnih dogodkov za vse generacije in veteranskimi turnirji želimo razviti program dela s starejšimi.

V sklopu projekta bomo izvedli brezplačne športne dogodke, kot so turnirji za veterane, delavnice, izvedba medgeneracijskega festivala in druge dogodke. Z medijskim partnerjem TV Idea, bomo izvedli tudi promocijsko kampanjo na regionalni ravni, ter izdelali kakovostno avdio-vizualno gradivo in promocijske materiale.

Glavni cilji so vzpostaviti novo športno-rekreacijsko in družabno storitev, vzpostaviti novo skupino za vadbo starejših na ravni Zveze, ter dolgoročno razvijati program dela s starejšimi v športu ter izvedbo festivala za otroke in starejše ter tako preprečevati socialno izključenost starejših ter vzdrževati njihovo telesno in duševno zdravje.

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki prihajajo iz pomurske regije in se želijo športno in družbeno udejstvovati ter krepiti vezi. Z vidika dolgožive družbe je tako pomembno, da vzpostavimo spodbudno okolje skozi športno aktivnost in medgeneracijsko sodelovanje.

Če tudi vi želite razmigati telo in ob dobri družbi nahraniti svojo dušo, vabljeni vsak ponedeljek ob lepem vremenu, ob 18:30 v Športni park Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Vabljeni udeleženci vseh starosti, predznanje hokeja ni pogoj. Za dodatna vprašanja pišite na info@zhnts.si

Projekt se izvaja v okviru finančne spodbude za čezsektorsko reševanje izzivov dolgožive družbe v Pomurju preko Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja, ki je financirano iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij (Ministrstvo za javno upravo).